Väljakutsed

Koostöös heade partneritega on loodud erineva raskusastmega väljakutsed, mida õpilaste meeskonnad lahendama hakkavad.

Õpilaste jaoks on see suurepärane võimalus lahendada päriselu probleeme ning luua koostöö täna turul aktiivselt tegutsevate ettevõtete ja asutustega.

Ettevõtte jaoks on see võimalus valideerida lahendust, mille jaoks tal endal aega ei ole ning luua süsteemne side koolidega. Hea koostöö korral võib tekkida tulevikus töösuhe või partnerlus.

Kursuse üldine ülesehitus (startup mudel):

 • probleemist arusaamine, taustainfo kogumine
 • võimalike lahenduste kaardistamine
 • probleemi – lahenduse sobivuse testimine
 • toote – turu sobivuse testimine
 • projekti esitlemine

Väljakutsete valdkonnad:

 • CyberTech
  • küberkiusamine
  • küberkaitse / küberteadlikkus
 • HealthTech  
 • tervishoid (terviseteadus; sotsiaalsed tugistruktuurid)
 • toitumine
 • trenn 
 • EdTech       
  • erinevad õpetamise võimalused
  • elukestev õpe
 • GreenTech
 • sorteerimine
 • ringmajandus

Lisainfo CoFounderi kodulehelt: https://cofounder.ee