Startup huviklubi

Kõik suured teod algavad väikestest sammudest!

“Kas sa märkad enda ümber olukordi, mida sooviksid teistmoodi lahendada? Või oled hoopis uusi asju välja mõelnud, kuid ei tea kuidas neid kasutusele võtta?”

Startup huviklubis me usume, et ettevõtlikkust ei ole kunagi liiga vara õppida. Sest ettevõtjad on inimesed, kes oma unistusi täide viivad ja märkavad enda ümber võimalusi.

Keegi ei tea täpselt, milliseid kompetentse vajab meie tööjõuturg 10-20 aasta perspektiivis. Kindel on see, et tänased lapsed peaks eelkõige õppima kiirete muutustega sujuvalt toime tulema, mitte kohkuma tundmatute ülesannete ees ning suutma teha omavahel koostööd.

Startup´i klubi seob huviringi tegevuse neid ümbritseva maailma ja eluga. Õpime nägema enda ümber situatsioone või probleeme, ning leidma neile uudseid lahendusi.
Sest kõik suured teod algavad väikestest sammudest

Peamine eesmärk on lapsi julgustada kriitiliselt mõtlema, arendada nende koostööoskusi, õpetada infot koguma ja töötlema. Peame oluliseks probleemikeskset, holistilist /terviklikku toote- või teenuse disainimisele suunatud mõtlemist. Laste loodavad prototüübid, leiutised ja ettevõtluse ideed on vajadusepõhised.

Ootame rõõmsaid ja ettevõtlikke lapsi, et koos leiutada ja esimesi väikseid samme astuda suurte tegude suunas!

Lisainfot küsi: mirell@cyberecho.eu