Küberkaitse kk

Lühikirjeldus küberkaitse õppekavast keskkoolile

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:

·     Hoomab küberruumi olemust. Saab aru, et see on väga komplekssne maatriks, mis säilitab kogu info mida sinna sisestatakse. Kõik jätab digitaalse jälje ning sellest lähtuvalt peame seal tegutsema targalt.

·     Mida aeg edasi, seda olulisem on mõista küberruumi, interneti ja tehnoloogia seoseid meie igapäeva elus. Kuna infotehnoloogia materialiseerub ka füüsiliselt – näiteks robotite ja isesõitvate autode näol, 3D print jms – ning on osa meie igapäevaelust, siis on väga oluline näha võimalusi ja ka ohte, mis see kaasa toob.

·     On saanud ettekujutuse küberkaitse olemusest ja distsipliinidest

·     Oskab küberruumis leiduvasse infosse suhtuda kriitiliselt.

·     Oskab turvaliselt ja eetiliselt kasutada enda digitaalset identiteeti ning on digisuhtluses võõrastega ettevaatlik.

·     On teadlik, mis on interneti sõltuvus, kuidas see tekib ja kuidas see mõjutab teda ennast ning teda ümbritsevaid inimesi. Oskab ennast jälgida internetis surfates.

Õppesisu:

1.     Sõnad küberruum ja internet on meile kõigile tuttavad. Kuid kas me nende olemust ka tegelikult hoomame? Kas küberruum on päris ruum?

2.     Digiühiskonna kultuur ja eetika. Küberturvalisuse ajalugu ja intsidendid.

3.     Kuivõrd meie heaolu ja turvalisus on sõltuv silmale nähtamatutest nullidest ja ühtedest?

4.     Küberruumi mõjud valitsusele, rahvuslikule jugleolekule, heaolule , rahvuvahelistele suhetele ja majandusele.

5.     Kuidas küberruum mõjutab poliitilisi/majanduslikke protsesse/struktuure riigis ja riigipiiride üleselt?

6.     Võimalused ja riskid infotehnoloogiat kasutades.

7. Enamlevinud küberpettused: õngitsemine, petukirjad, petulehed, kontode kaaperdamine jne. Kuidas pettust ära tunda.

8. Identiteet, identimine, autentimine ja autoriseerimine. Andmete kogumine, hoiustamine ja jagamine. Küberkiusamine.

9.     Kas küberruum peaks olema avatud ja ettevõtlikkusele suunatud või rangelt reguleeritud ja julgeolekuorganite poolt kontrolli alla olev keskkond?

10.     Küberruumi mõju uut tüüpi ettevõtlusele ja millised on tulevikutöökohad? 

Kui soovid, et sinu koolis oleks samuti valikainena küberkaitse tund, siis võta minuga ühendust.

Põhimõisted:

Andmed. Andmekaitse. Andmete töötlemine. Dark Web. Deep Web. Dekrüpteerimine. Küberkriminalistika. Haavatavus. Hübriidsõda. Identideedi vargus. Internet. Küberruum. Küberrelv. Küberrünnakud. Krüpteerimine. Malware (kurivara). Lunavara. Sony rootkit. DoS. Intelligent agents. Learning weapons. Phishing. Võidurelvastumine. Digitaalne jalajälg. Interneti platvormid. IoT (Internet if Things). AI ( artificial intelligence). Tulemüür.  Turvaauk. Tulevikutöökohad. Töötamise tulevik. Küberpsühholoogia. Virtuaalne peegel. Õngitsemine. Propaganda. Häkker. Virtuaalne privaatvõrk (VPN). Ja veel lisaks teemadega seonduvad mõisted.

Lisainfot leiab Eesti Nato kodulehelt ja SIIT