Co-Founder

Co-Founder programm on väljakutsepõhine ettevõtlusõpe, mille kaudu on noortel võimalus läbi loovate lahenduste, meeskonnatöö ja toetava keskkonna ning mentorluse abiga oma ideed päriselt ellu viia.

Tänapäeva peamised hariduse omandamise nurgakivid on inspireerimine ja kaasamine. Kuna koolisüsteemi muuta on aeganõudev ja pikk protsess – mida tänapäeva ettevõtlusmaastik ei oota, siis on soov luua õpikeskkond mis seob omavahel koolinoored, ettevõtted ja reaalsed probleemid ühiskonnast/keskkonnast millele lapsed saaksid lahendusi leida ning neid ellu viia.

Peamine eesmärk on noori julgustada nägema võimalusi, kriitiliselt mõtlema, arendada nende koostööoskusi, õpetada infot koguma ja töötlema. Oluline on probleemikeskne, terviklik toote- või teenuse disainimisele suunatud mõtlemine. Koolinoorte loodavad prototüübid, leiutised ja ettevõtluse ideed peavad lahendama konkreetseid probleeme ehk olema vajadustepõhised.

Väljakutsete valdkonnad SIIT

Lisainfo CoFounderi lehelt: https://cofounder.ee