CoFounder

CoFounder programm on väljakutsepõhine ettevõtlusõpe, mille kaudu on noortel võimalus läbi loovate lahenduste, meeskonnatöö ja toetava keskkonna ning mentorluse abiga oma ideed päriselt ellu viia.

Tänapäeva peamised hariduse omandamise nurgakivid on inspireerimine ja kaasamine. Kuna koolisüsteemi muuta on aeganõudev ja pikk protsess – mida tänapäeva ettevõtlusmaastik ei oota, siis on soov luua õpikeskkond mis seob omavahel koolinoored, ettevõtted ja reaalsed probleemid ühiskonnast/keskkonnast millele lapsed saaksid lahendusi leida ning neid ellu viia.

Peamine eesmärk on noori julgustada nägema võimalusi, kriitiliselt mõtlema, arendada nende koostööoskusi, õpetada infot koguma ja töötlema. Oluline on probleemikeskne, terviklik toote- või teenuse disainimisele suunatud mõtlemine. Koolinoorte loodavad prototüübid, leiutised ja ettevõtluse ideed peavad lahendama konkreetseid probleeme ehk olema vajadustepõhised.

“It’s not what you have done for your children, but what you have taught them to do for themselves that makes them successful.”  – Ann Launders

Tänapäeva haridussüsteemis räägime aina enam käed-külge ja ennastjuhtivast õppimisest. Ettevõtlusõppe kaudu on võimalus lastel siduda formaalharidus neid ümbritseva eluga. Sageli õpetatakse robootikat ja programmeerimist eraldi huvialaringis. Maailm muutub tehnoloogiakesksemaks – igaüks peab õppima tehnoloogiaid targalt käsitlema ja juhtima. Omandada tuleb nii digioskused kui kompetentsi, et kasutada tehnoloogilisi seadmeid enda kasuks. Seega peaks mõtlema praeguse huvialaringi sidumisele tunniplaaniga. Ning läbi ettevõtlusõppe on võimalik seda praktiliselt ja läbi eesmärgistatud sammude teha.

Keegi ei tea täpselt, milliseid kompetentse vajab meie tööjõuturg 10-20 aasta perspektiivis. Kindel on see, et tänased lapsed peaks eelkõige õppima kiirete muutustega sujuvalt toime tulema, mitte kohkuma tundmatute ülesannete ees ning suutma teha omavahel koostööd.

Eesmärk

Peamine eesmärk on lapsi julgustada kriitiliselt mõtlema, arendada nende koostööoskusi, õpetada infot koguma ja töötlema. Peame oluliseks probleemikeskset, holistilist /terviklikku toote- või teenuse disainimisele suunatud mõtlemist. Laste loodavad prototüübid, leiutised ja ettevõtluse ideed peavad lahendama konkreetseid probleeme ehk olema vajadustepõhised

• Kust tulevad head ideed?
• Mis on innovatsioon?
• Miks disainmõtlemine on oluline?
• Mis on tulevikuoskused?
• Kuidas hobist võib saada töökoht?

Lisainfo CoFounderi lehelt: https://cofounder.ee